Меню

Este

The Menu

„Поддържането на новаторски, изключително интересен и здравословен начин на приготвяне на храната
е сред основните приоритети на Ресторант ЕСТЕ.

Подбирайки най-качествените продукти от цял свят, съчетавайки ги с местни билки и пресни диворастящи подправки, класическите ястия
са поднесени с уникален почерк в нови, нестандартни комбинации.

Ястията сами по себе си са емоция, чувство, което те пораждат чрез сетивата – послание, което може да бъде предадено чрез храната.“

Шеф Димитър Дамянов  |  Главен готвач на Ресторант ЕСТЕ